Bestuur en functionarissen

Bestuur en functionarissen van S.V.  Rivierenland

Bestuur en functionarissen
Voorzitter Arian
van Weerden


06-83951499

voorzitter@svrivierenland.nl
Secretaris Rudy  Veenhoff 0344-661612
06-41771660
secretaris@svrivierenland.nl
Penningmeester Aat Liefbroer 0345-504361 penningmeester@svrivierenland.nl
Wedstrijdleider Intern Rudy  Veenhoff 0344-661612
06-41771660
wedstrijdleiderintern@svrivierenland.nl
Wedstrijdleider Extern Albert Sluiter   wedstrijdleiderextern@svrivierenland.nl
Jeugdleider Dirk van Zetten 0344-601462
06-28955371
jeugdleider@svrivierenland.nl
       
Teamleider Rivierenland 1
  KNSB
Rudy  Veenhoff 0344-661612
06-41771660
secretaris@svrivierenland.nl
Teamleider Rivierenland 1
  SOS
Aat Liefbroer 0345-504361 penningmeester@svrivierenland.nl
Teamleider Rivierenland 2
  SOS
Albert Sluiter   wedstrijdleiderextern@svrivierenland.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekeningnr: NL 11 RABO 0148 3283 77 t.n.v. Aat Liefbroer SV Rivierenland

 
Webmaster info@svrivierenland.nl