4e klasse KNSB & Rivierenland

Tijdens de laatste ledenvergadering van de SGS werd onder andere gesproken over de invoering van een 4e klasse KNSB. Dit artikel probeert u kort te informeren wat de huidige stand van zaken is wat betreft de 4e klasse en wat dit voor gevolgen heeft voor SV Rivierenland. Onderstaande is een passage van het voorstel Scheiding der Competities, zoals aan mij geschreven door de SGS.

"Het voorstel Scheiding der Competities voorziet in het loskoppelen van de landelijke en regionale teamcompetities. Dit betekent dat er geen promotie/degradatie meer zal zijn tussen de verschillende competities. Individuele schakers hebben dan de keuze om door de week en/of in het weekend te schaken. De landelijke competitie zal dan ook uitgebreid worden met een vierde, vijfde en mogelijk zesde en zevende klasse. (...)
Er is nog geen sprake van een definitieve scheiding van de competities. De seizoen 2018-2019 en 2019-2020 worden als proefperiode gebruikt."

Het ziet ernaar uit dat het voorstel door de bondsraad wordt aangenomen en dat het mogelijk wordt dat Rivierenland een team inschrijft in deze competitie. Onze secretaris heeft al onder onze leden gepeild of zij interesse hebben in deelname in deze zaterdagcompetitie. De animo is echter miniem en Rivierenland zal vooralsnog geen team inschrijven.