Bestuur en functionarissen

Bestuur en functionarissen van S.V.  Rivierenland

Bestuur
Voorzitter Ben Driessen

0344-612048
06-37552264

voorzitter@svrivierenland.nl
Secretaris Tim Kortekaas 06-30259187 secretaris@svrivierenland.nl
Penningmeester Aat Liefbroer 0345-504361 penningmeester@svrivierenland.nl
Wedstrijdleider Intern Rudy  Veenhoff 0344-661612
06-41771660
wedstrijdleiderintern@svrivierenland.nl
Wedstrijdleider Extern Philippe Friesen 06-10482817 wedstrijdleiderextern@svrivierenland.nl
Jeugdleider Dirk van Zetten 0344-601462
06-28955371
jeugdleider@svrivierenland.nl
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekeningnr: NL 11 RABO 0148 3283 77 t.n.v. Aat Liefbroer SV Rivierenland

Functionarissen
Teamleider Team 1 Rudy  Veenhoff
Teamleider Team 2 Freek  Veldmeijer
Teamleider Team 3 Albert Sluiter
Teamleider Viertal 1 Jan Harteman
   
Webmaster info@svrivierenland.nl