algemeen

Algemeen nieuws niet specifiek voor senioren of jeugd

Ingediend door beheer op za, 10/01/2022 - 18:56


1. Aanvangstijdstip clubavond vervroegt naar 19:30 uur

Vanaf 1 november 2022 wordt het aanvangstijdstip van onze clubavonden vervroegd naar 19:30 uur.
De zaal wordt dan geopend en de wedstrijdindeling door de wedstrijdstrijdleider volgt dan meteen om
19:35 uur. Tot deze vervroeging is besloten op de Algemene Vergadering op 20 september jl. Dit op
verzoek van een aantal leden en na een hoofdelijke stemming.

Ingediend door beheer op ma, 09/27/2021 - 18:07

Beste leden,

In overleg met het Dorpshuis in Tricht kunnen we jullie berichten dat de anderhalve meter maatregel bij onze schaakactiviteiten vervalt. Als mensen naar de bar/foyer gaan, dan kan om een coronatoegangsbewijs en legitimatie worden gevraagd. Voor het schaken zelf is deze geen QR-code (of gelijkwaardig document) noodzakelijk, voor bezoek aan de bar wel.

Ingediend door beheer op ma, 06/21/2021 - 09:42

Nog twee schaakavonden in juni

Beste schaakvrienden,

Komende dinsdag en dinsdag 27 juni is er nog gelegenheid om te komen schaken in het Dorpshuis te Tricht en om de stramme schaakspieren wat los te gooien ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Jullie zijn van harte welkom. De indeling wordt om 8 uur gemaakt.

Hartelijke groet namens het bestuur,

Aat Liefbroer

Ingediend door beheer op za, 05/22/2021 - 19:18

Beste schaakvrienden,
De versoepelingen die de overheid heeft doorgevoerd maken het ook voor onze club weer mogelijk op dinsdagen in het Dorpshuis te schaken.
We willen komende dinsdag weer beginnen.

Uiteraard zijn we nog niet van COVID af, en daarom gelden er een aantal belangrijke regels.
De belangrijkste benoemen we hieronder.