In Memoriam: JORRIT STRIK

Ingediend door beheer op di, 09/15/2020 - 13:45

In Memoriam: JORRIT STRIK

Op 15 september 2020 ontvingen we het treurige bericht van het overlijden van ons (voormalig) clublid Jorrit Strik. Na een slopende ziekte van geboorte af aan is hij 17 jaar geworden. Namens onze Vereniging hebben we zijn familie met een kaart gecondoleerd met dit grote verlies.

Jorrit was een graag geziene speler op onze clubavonden in Buren. Schaken was één van zijn grote hobby’s en hij was trots op de schaakbeker die hij in de wacht heeft gesleept. Deze prijkte op het beroemde fotoboek dat hij heeft uitgegeven. Opgeleid in één van de schaakklasjes van Dirk van Zetten, was hij één van de weinige jeugdspelers die doorstroomde. Ook Jorrits vader Ron was een graag geziene gast. Hij begeleidde Jorrit altijd innemend en behulpzaam bij diens schaakactiviteiten.

Vorig jaar hoorden we dat het steeds minder ging en dat Jorrit niet meer in staat was om te blijven schaken.

Jorrit met zijn positieve instelling is niet onopgemerkt gebleven en genoot ook bekendheid in de media. In het Dagblad De Gelderlander van 15 september is een paginagroot artikel aan hem gewijd.

Met vriendelijke groeten,

Arian van Weerden

Rudy Veenhoff

15 september 2020

Jorrit Strik

nieuwsbriefsoort